Zij = Wij

Welkom bij Stichting Zij = Wij

Stichting Zij = Wij zet zich in voor alle inwoners van Arnhem. U kunt bij ons terecht in Aanloophuis Broek.

Contact

Aanloophuis

Het Aanloophuis is een plek toegankelijk voor iedereen. Het doel van deze plek is het bevorderen van gelijke kansen, het stimuleren van integratie, verbeterde sociale cohesie en participatie van bewoners in de wijk. Iedereen is welkom, ongeacht of je wel of geen zorg krijgt. Dit houdt in dat ook mensen die net buiten de boot vallen bij andere organisaties welkom zijn. Waar nodig bieden we maatwerk. We kijken naar de mogelijkheden, in plaats van naar de onmogelijkheden, naar de kwaliteiten van mensen en willen deze deze graag naar boven halen. Persoonlijke ontplooiing staat voorop, we willen mensen in hun kracht zetten en inclusie bevorderen.

Onze partners

Missie en visie stichting

Stichting ‘Zij is Wij’ is een Arnhemse stichting die burgers met elkaar verbindt met activiteiten en het bieden van een cultureel programma. Wij brengen stadsbewoners met verschillende achtergronden en leeftijden met elkaar in contact om samen de leefomgeving te verbeteren. Wij willen eenzaamheid bestrijden, gezondheid vergroten, verschillen onderzoeken en isolement doorbreken.Onze activiteiten verbeteren altijd het welzijn van de betrokkenen doordat wij opereren op het gebied van sport, cultuur, recreatie, onderwijs, religie en psychologie. Wij koppelen kennis uit de gezondheidszorg, cultuursector, horeca en de maatschappelijke sector om betrokkenen vooruit te helpen. Wij zien zingeving als een primaire levensbehoefte.

Bestuur stichting

Introductie over Wijk t BroekHet Arnhemse Broek, kortweg Het Broek, is een wijk in de Nederlandse stad Arnhem, gelegen tussen de binnenstad, het Spijkerkwartier, Presikhaaf en de Nederrijn. Het Arnhemse Broek bestaat uit de buurten Arnhemse Broek, Van Verschuerbuurt, Bij de John Frostbrug en Statenkwartier. Daarnaast hoort ook een groot industrieterrein bij het Broek. Hier vind je onder meer de Rijnwijk en de Kleefse Waard.

In het Arnhemse Broek wonen veel mensen met lagere inkomens. Er heerst een bijzondere en hechte cultuur waarbij bewoners elkaar kennen en voor elkaar opkomen. De wijk kent sociale problemen. Er is werkloosheid en het aantal bijstandsuitkeringen is hoog. Stadsvernieuwing heeft in ’t Broek gezorgd voor nieuwe instroom en een andere bevolkingssamenstelling. Opmerkelijk veel Turkse families hebben een woning gekocht in de nieuwbouw van De Rietlanden. In het Arnhemse Broek wonen relatief veel jonge mensen waardoor de wijk een zeer dynamisch karakter heeft.

In de Middeleeuwen waren in Het Broek steenovens. In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond hier het eerste echte industriegebied van Arnhem, zonder woningen. In 1866 werd hier door de gemeente een gasfabriek gebouwd, en in 1929 werd de bouw van een onderstation van de Provinciale Gelderse Electriciteit Maatschappij voltooid. Het laaggelegen Arnhemse Broek werd vanaf de 20-er jaren van de vorige eeuw ontwikkeld als woon- en industriegebied.

(Bronnen: volkshuisvesting, wikipedia, gemeente Arnhem)